Zwemverbod Dorregeest Uitgeest ingetrokken

Foto: Mediapartner De Uitgeester
Foto: Mediapartner De Uitgeester

Uitgeest – Het eerder afgekondigde zwemverbod voor de locatie Dorregeest te Uitgeest is ingetrokken.Een controlebemonstering van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wees uit dat de waterkwaliteit in orde is. Op basis van die uitkomst trekt de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de afgekondigde maatregel in.

De RUD NHN adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

De RUD NHN geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon (088-1021300). De RUD NHN geeft actuele informatie over negatieve zwemadviezen en zwemverboden ook door via Twitter @ZwemwaterRUDNHN.
Via www.zwemwater.nl kan er ook een app gedownload worden.