Workshop stedenbouwkundige randvoorwaarden centrumgebied

Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Uitgeest besloten in te stemmen met de ‘stedenbouwkundige randvoorwaarden centrumgebied’. De raad heeft het college gevraagd om deze randvoorwaarden te verwerken in een stedenbouwkundig kader voor het centrumgebied van de gemeente. Op dinsdagavond 10 november zijn inwoners van harte welkom om in workshops mee te komen praten over de plannen in Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5. De avond begint om 19.15 uur en wordt om ongeveer 21.30 uur afgesloten. Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar.

Aangezien herontwikkeling van het centrumgebied een grote invloed heeft op de vormgeving en de beleving van het dorp, is het van belang om alle mogelijke veranderingen goed op elkaar en op de omgeving af te stemmen.

De gemeente vindt het belangrijk om de inwoners bij het proces te betrekken en organiseert daarvoor meerdere bijeenkomsten. WZNH, adviseur voor ruimtelijke kwaliteit en Islant atelier voor stedenbouw zijn aangetrokken om het proces te begeleiden. Een eerste bijeenkomst met de direct betrokkenen in het centrumgebied is eind september gehouden.

Als u zeker weet dat u aanwezig bent op 10 november vragen wij om u alvast aan te melden via het mailadres uitgeest@islant.nl