De vervallen kassen van Baars. Foto: OSU-RTV

UITGEEST – Vraag naar sociale huur- en koopwoningen onverminderd hoog. Tot 2030 is er behoefte aan 355 nieuwbouwwoningen in de gemeente Uitgeest. Het gaat daarbij om circa honderd sociale huurwoningen, zowel appartementen als rijtjeshuizen. In de koopsector is met name behoefte aan appartementen in de prijsklasse van € 200.000,– tot € 250.000,– voor jongeren, starters en senioren.

Het aantal geplande nieuwbouwwoningen tot 2030 in diverse plannen van de gemeente Uitgeest bedraagt in totaal circa 450. Het uitgangspunt bij al deze plannen is tenminste dertig procent sociale woningbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met één- en tweepersoonshuishoudens, levensloopbestendig bouwen en woningen met zorg. Dit jaar wordt gestart met de bouw van circa honderdtwintig woningen.

Er is een grote vraag naar nieuwbouwwoningen en de woningmarkt is oververhit. Voor jongeren, starters en andere woningzoekenden wordt het steeds moeilijker om een huis te bemachtigen. Dat geldt voor zowel sociale huurwoningen als voor sociale koopwoningen. Ook is er een toename van kwetsbare personen uit o.a. de instellingen en een verdunning van het aantal huishoudens, waardoor er meer woningzoekenden zijn. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de in de regio werkzame woningcorporaties, de gemeente Alkmaar, de gemeente Dijk en Waard en de BUCH-gemeenten aan Companen hebben gevraagd om een nieuw woningmarktonderzoek uit te voeren. Het onderzoek laat met name zien wat de verwachte bevolkings-en huishoudensontwikkeling is en welke woningbehoefte daar bij past.

Ook al ligt de grootste opgave in het realiseren van betaalbare koop- en huurwoningen, dat betekent niet dat er geen woningen in andere segmenten worden toegevoegd. In de praktijk zijn er ook in het midden- en dure segment woningen nodig om de exploitatie van plannen rond te krijgen. De gemeente wil ook bouwen in het middensegment. Bouwen in het middensegment doen we voor de huishoudens die momenteel in het sociale segment zitten maar een positieve inkomensontwikkelingen hebben doorgemaakt en voor de middeninkomens, die net te veel verdienen voor het sociale segment, en ook voor de oudere die kleiner maar kwalitatief goed wil wonen.

Bepalend voor de toekomstige woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief, is hoe de bevolking in de regio Alkmaar zich gaat ontwikkelen. In het onderzoek van Companen is gebruik gemaakt van de prognoses van de provincie Noord-Holland. Deze prognoses gaan uit van een gemiddelde ontwikkeling van de bevolking en de huishoudens in de gemeenten.

Ambities en inspanningen
Wethouder Jelle Brouwer: ‘Het college van Uitgeest heeft de afgelopen vier jaar een fors aantal woningbouwplannen in voorbereiding genomen. Dit jaar wordt gestart met de bouw van circa honderdtwintig woningen. Het betreft sloop nieuwbouw De Witstraat, de bibliotheeklocatie, de Limmerkoog (kassen van Baars) en nog een aantal kleine particuliere bouwplannen. Van deze honderdtwintig woningen zijn er 68 sociale huur en zeven sociale koop. Daarnaast verwachten wij dat eind dit jaar gestart wordt met de bouw van twintig tijdelijke jongerenwoningen achter de Benesserlaan.’

Verder zijn in Uitgeest een fors aantal woningbouwprojecten in verschillende stadia van voorbereiding. Het betreft locaties De Meet, De Vrijburg, Geesterheem en de Molenhoek in het centrumplan (totaal circa honderdvijftig woningen in het centrumplan), en verder de projecten Achtererven De Kleis, De Oude Haven (Zonjee), Benesserhof en het Anna van Renesseplein nabij het NS station. Daarmee komt het totaal aantal geplande woningen op circa 450, ruim meer dan de reguliere behoefte van 355 woningen tot 2030.

Het bouwen van sociale koopwoningen is één ding, het beschikbaar houden voor de doelgroep is een ander. Voor sociale koopwoningen tot € 355.000,– hebben we het afgelopen jaar een doelgroepenverordening vastgesteld, waarmee deze woningen tien jaar qua koopprijs voor de doelgroep beschikbaar blijven.

Om de doorstroom van het gebruik van sociale huurwoningen te bevorderen, maken we gebruik van de doorstroomregeling uit de huisvestingsverordening, waarmee Uitgeesters die een te grote of te kleine woning achterlaten voorrang krijgen bij nieuwbouw. Per project maken we hierover afspraken met Kennemer Wonen, zoals voor De Witstraat en de bibliotheeklocatie. Voor de tijdelijke woningen achter de Benesserlaan krijgen Uitgeester jongeren in het kader van een pilot het eerste jaar voorrang bij woningtoewijzing.

Onze website maakt gebruik van cookies, door accepteren te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies " om u de beste surfervaring te bieden. Als u doorgaat met het bezoeken van onze website en te gebruiken zonder uw cookie instellingen te wijzigen of u klikt hiernaast op "Accepteren" dan bent u akkoord met deze instellingen. We maken gebruik van functionele en analytische cookies. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Door op accepteren te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies? Klik dan op informatie.

Sluiten