Wijziging beleid hondenuitlaat gebieden.

Nu On-Air:

Uitgeest – In september 2015 heeft de gemeente nieuwe borden geplaatst om de regels voor het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen en loslopen van honden duidelijk te maken. In februari zijn deze gebieden tijdens een speciale avond in de raadzaal besproken met diverse betrokkenen, onder wie hondenbezitters en eigenaren van land.

Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het college besloten tot een aantal wijzigingen en worden er bepaalde zaken nog onderzocht. Voortaan geldt in heel Uitgeest een opruimplicht voor hondenpoep. Dit was de algemeen gedragen mening van de bezoekers van de evaluatieavond. Het college heeft dan ook gehoor gegeven aan dit verzoek.

Het dijkje rondom Koog-Noord zal, ondanks verzoeken, geen losloopgebied worden. Honden moeten daar aangelijnd zijn om schapen niet te verstoren. De Terp na de brug over de Westgeestervaart wordt wel losloopgebied. De honden mogen echter uiteraard niet de omliggende weilanden in.

Het bedrijventerrein wordt opgeheven als losloopgebied omdat honden daar niet veilig los kunnen lopen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor nieuwe losloopgebieden in Uitgeest.

Vanaf heden wordt er ook gehandhaafd op de nieuwe regels. Overal wordt de bebording nog eens kritisch bekeken en waar nodig aangepast of uitgebreid. Dit zal in samenspraak met de hondenbezitters gebeuren. Ook worden er extra afvalbakken met plastic zakjes geplaatst.