Wethouder Tromp beantwoordt vragen commissieleden

Raad besluit 8 december over herinrichting centrumgebied Uitgeest

UITGEEST – De raadscommissie Grondgebiedzaken heeft op 15 november een voorstel behandeld voor de herinrichting van het centrumgebied. Het college presenteerde dat voorstel in opdracht van de gemeenteraad, na een participatietraject met inwoners en belanghebbenden. Wethouder Antoine Tromp beantwoordde tijdens de druk bezochte bijeenkomst een groot aantal vragen van de commissieleden, waarna de commissie besloot het voorstel door te geleiden naar de gemeenteraad, die er op 8 december een besluit over neemt.

Volgens opdracht van de gemeenteraad komen in het centrumgebied voorzieningen die voor de hele dorpsgemeenschap van belang zijn, zoals: zorgwoningen ter vervanging van Geesterheem; woningen voor o.a. senioren, een sportzaal en een Integraal Kind Centrum (IKC). Het IKC brengt drie basisscholen en bijpassende functies samen onder één dak (kinderopvang, jeugdbibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin).

Het college stelt voor om het IKC een plaats te geven op het ijsbaanterrein. Die keuze is gemaakt omdat andere locaties binnen het centrumgebied onvoldoende mogelijkheden bieden. Op het ijsbaanterrein is meer dan voldoende ruimte beschikbaar, er is een verkeersveilige ontsluiting mogelijk en de openheid van het omliggende terrein past uitstekend bij de gewenste inrichting van een centraal gelegen, openbare ontmoetingsplaats. Onderwijsinstelling Tabijn heeft op grond van zijn onderwijsvisie een sterke voorkeur voor deze locatie. De banen van Jeu de boules-vereniging Boule Plaisir kunnen in de visie van het college blijven waar ze nu zijn. Voor de IJsclub Uitgeest wordt een alternatieve locatie gezocht.

Benodigde oppervlaktes
Het tenminste benodigde bouwoppervlak van het IKC bedraagt 3157 m2, uitgaande van één bouwlaag. Het ijsbaanterrein beslaat 11.000 m2, zodat het bouwvolume van het IKC minder dag een derde van het gebied uitmaakt. Schoolplein, fietsenstalling en parkeerterrein vormen samen nog een zogeheten ‘uitloopgebied’, dat maximaal 2132 m2 groot wordt.