Wethouder ontvangt omwonenden Huttenweekterrein

Uitgeest – Op uitnodiging van wethouder Anke de Vink-Hartog kwam een groep van dertig omwonenden van het Huttenweekterrein woensdag 12 juli naar het gemeentehuis. De wethouder had hen als eerste uitgenodigd voor overleg na hun reacties op het besluit van de gemeenteraad op 29 juni 2017 om het Huttenweekterrein aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de nieuwe ijsbaan en bovendien te onderzoeken of die in asfalt kan worden uitgevoerd. In een vervolgstadium gaat de wethouder ook nog in gezamenlijk overleg met de omwonenden, de IJsclub Uitgeest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM).

De gemeenteraad wil verder onderzocht hebben of het mogelijk is om op het terrein van de Huttenweek een 333- of 400-meter ijsbaan in te richten, uit te voeren in asfalt. Dat laatste zou het mogelijk maken om de baan buiten de vorstperiode ook als skeelerbaan te gebruiken. Het onderzoek moet ook uitwijzen waar een clubgebouw voor de ijsclub kan komen en hoe parkeervoorzieningen kunnen worden ingepast.

De omwonenden lieten de wethouder weten zich vooral zorgen te maken over de mogelijke verharding van de ijsbaan, die dan ook als skeelerbaan kan worden gebruikt. Zij vrezen dan veel overlast ‘het hele jaar door’ vanwege gevaarlijke verkeerssituaties, parkeren, lawaai en hangjeugd. Dit nog afgezien van het verlies aan landschappelijk schoon. De omwonenden zien liever geen ijsbaan op het Huttenweekterrein verschijnen en kwamen met verschillende alternatieve locaties voor de ijsbaan, maar de wethouder maakte de aanwezigen duidelijk dat zij nu eenmaal een opdracht heeft van de gemeenteraad om de mogelijkheden op het Huttenweekterrein te onderzoeken. Zij onderstreepte dat zij in gezamenlijk overleg met de omwonenden, de IJsclub Uitgeest en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) gaat onderzoeken welk ontwerp voor een baan op deze locatie op draagvlak kan rekenen.
De omwonenden krijgen een uitnodiging voor dat volgende overleg.
Wat ging vooraf?
Op 8 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om op een deel van de locatie van het huidige ijsbaanterrein een Integraal Kind Centrum in te richten. Als gevolg van dat besluit werd het noodzakelijk om in het dorp een nieuwe plek voor de ijsbaan te vinden.