Wethouder Karel Mens dient zijn ontslag in.

karel-mensUITGEEST – Karel Mens (VVD) heeft de gemeenteraad op 22 september per brief meegedeeld dat hij met onmiddellijke ingang ontslag neemt als wethouder van de gemeente Uitgeest. Hij geeft daarbij aan dat hij door een persoonlijke handelwijze het aanzien van het ambt van wethouder heeft aangetast, zo meld het schrijven dat wij ontvingen van Peter Dicker, persvoorlichter, van de gemeente Uitgeest.

Nadere informatie over het vertrek van de heer Mens is op dit moment nog niet bekend.