Werkzaamheden Uitgeesterweg: vanaf maandag 10 juli

Nu On-Air:

Uitgeest – Werkzaamheden Uitgeesterweg deel van de weg wordt twee weken afgesloten

Tussen 10 en 21 juli voert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werkzaamheden uit aan het asfalt van de Uitgeesterweg. Om die reden wordt de weg tussen het bord ‘bebouwde kom Uitgeest’ en de reeds eerder vernieuwde asfaltlaag afgesloten voor verkeer. Het HHNK heeft de omwonenden per brief geïnformeerd. De situatie ter plekke wordt met borden aangegeven.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, de heer A. Haakman van Ooms Construction bv, tel. 06 – 22604865 (tussen 08.00 – 17.00) of uw vraag mailen naar [email protected] Zie ook: http://bit.ly/2tU6dou