Werkzaamheden Provincialeweg N203 – Zeeweg.

Uitgeest – De provincialeweg N203 wordt in 2015 tot begin 2016 veiliger gemaakt. Tussen Castricum en Wormerveer (gemeente Zaanstad) verbetert de provincie de inrichting van de N203 op grote delen van de provinciale weg om de weg veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren. De werkzaamheden vinden plaats in fasen om zo de verkeershinder te beperken.

Er worden tevens ook werkzaamheden uitgevoerd aan  de Zeeweg (N513)  tot aan de rotonde Soomerwegh. Binnen het groot onderhoud combineert de provincie verschillende werkzaamheden, zodat er in de komende 12 jaar geen groot onderhoud meer nodig is. Een aantal van deze werkzaamheden hebben wij voor u op een rij gezet.

 • Groot onderhoud aan de rijbaan
 • Groot onderhoud aan de brug over de Schulpvaart en Hendrikvaart
 • Groot onderhoud aan beplanting en taluds en aanbrengen nieuwe beschoeiingen Aanbrengen bermverharding
 • Aanleggen extra linksaf strook op het kruispunt N203 met de Zeeweg (N513)
 • Aansluiting ter hoogte van de Nesdijk haaks maken
 • Plateau’s aanbrengen bij de overgang bebouwde kom Uitgeest
 • Bij tankstation aanbrengen verlengde smalle middengeleider tot aan Geesterweg
 • Bomen kappen bij tankstation bij Uitgeest
 • Bebording aanpassen
 • Markering aanpassen langs de kantlijn van het fietspad ter hoogte van Uitgeesterweg & Gerbrandsven
 • Aanleg van actieve markering (type solar) ter verbetering van de zichtbaarheid in het donker.
 • Openbaar Vervoerhaltes (lokaal) uitbreiden met actieve markering

Omleidingen en vertragingen

Omleidingsroute Castricum - Alkmaar
Omleidingsroute Castricum – Alkmaar Bron: Provincie Noord Holland

De Provincialeweg (N203) tussen Castricum en Uitgeest is van 16 september t/m 9 oktober 2015 afgesloten voor het verkeer.
De kruising met de Zeeweg (N513) is gesloten voor verkeer van vrijdagavond 9 oktober t/m maandagochtend 12 oktober. Het verkeer volgt de verschillende omleidingsroutes die in overleg met de gemeenten zijn vastgesteld en worden aangegeven met gele borden.

Afsluiting kruispunt Provinciale weg/Zeeweg

Het kruispunt N203/N513 is volledig afgesloten van vrijdag 9 oktober 20.00 uur tot maandag 12 oktober 06.00 uur. Verkeer vanuit Castricum richting Alkmaar, Amsterdam en Haarlem wordt omgeleid via de Zeeweg en de Heereweg N512 naar de A9. Verkeer naar Castricum vanaf de A9 neemt de zelfde route in tegengestelde richting.

Omleidingen Uitgeest / Akersloot

Afsluiting Provinciale weg 16 september – 9 oktober

De provinciale weg N203 in volledig afgesloten tussen Castricum en Uitgeest van woensdag 16 september 20.00 uur tot vrijdag 9 oktober 20.00 uur. Verkeer vanuit Uitgeest en Akersloot naar Linmen, Heiloo of Alkmaar wordt omgeleid via de A9 naar de Heilooer Tolweg richting de Provincialeweg N203. Verkeer naar Castricum volgt de route via de A9 afrit 9 (Heemskerk), Communicatieweg, Tolweg en de Rijksstraatweg.

Omleidingsroute Castricum - Uitgeest
Omleidingsroute Castricum – Uitgeest Bron: Provincie Noord Holland

Afsluiting kruising Provinciale weg / Zeeweg

Het kruispunt N203/N513 is volledig afgesloten van vrijdag 9 oktober 20.00 uur tot maandag 12 oktober 06.00 uur. Verkeer vanuit Uitgeest naar Castricum wordt omgeleid via de Communicatieweg Afrit 9, Tolweg, Plesmanweg en Rijksstraatweg. Verkeer van Uitgeest naar Limmen, Heiloo of Alkmaar wordt omgeleid via de A9.

 

Afsluiting Provincialeweg - Zeeweg.
Afsluiting Provincialeweg – Zeeweg. Bron: Provincie Noord Hollad

Reisadvies

Maak gebruik van de omleidingen om hinder en onnodig oponthoud te voorkomen. Houd rekening met extra drukte op de omleidingsroutes en extra reistijd. Reis waar mogelijk buiten de spits of kies een ander vervoermiddel dan de auto. Het fietspad langs de Provincialeweg blijft wel bereikbaar. Fietsers worden geadviseerd om de Uitgeesterweg te mijden vanwege mogelijk sluipverkeer.

De woningen langs de provinciale weg blijven ten alle tijden bereikbaar voor de bewoners. Het tankstation aan de provinciale weg N203 in Uitgeest is tijdens de werkzaamheden aan de N203 gesloten. Het tankstation in Limmen is bereikbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Provincie Noord Holland.