Werkzaamheden park De Koog begonnen

Foto: OSU

UITGEEST – Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering is door de hoge leeftijd aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Hiermee ontstaat de kans om samen met de bewoners na te denken over de inrichting van de wijk.

Grondwateroverlast park De Koog
In park De Koog starten wij dit jaar nog met de aanpak van grondwateroverlast:

  • Er worden diepe riool- en drainagesleuven, zodat het water door de kleilaag kan en het grondwater niet te hoog komt.
  • Er worden extra drainage gelegd aan langs de Koperwiek 24 t/m 37 en langs de oneven kant van de Hartemaat.
  • De grasmat en de gehele bovenlaag van het park wordt weg gefreesd. Zo kan regenwater beter wegzakken in de grond. Ook plaatsen we enkele kolken bij.

De gepresenteerde situatietekening en het volledige rapport van Wareco ingenieurs zijn als pdf-bestand te downloaden.

Contact
Heeft u vragen over het project herinrichting De Koog, dan kunt u contact opnemen met projectleider Marco van Beek: telefoon 088 909 7541, e-mail: [email protected]