Werkzaamheden langs sloten

Foto: Aangeleverd

UITGEEST – De komende weken zijn er werkzaamheden aan bermen, sloten en vijvers door de hele gemeente. De werkzaamheden duren tot 25 oktober en kunnen enige geluid- of verkeershinder opleveren.

Maaien en verwijderen riet
Het werk bestaat uit het maaien van de bermen en het weghalen van planten en riet bij de oevers. Hierdoor worden problemen voorkomen met het afvoeren van het water. Het slootafval blijft nog even op de oevers liggen voordat het wordt weggehaald. Zo kunnen diertjes zelf wegkomen en kan het materiaal drogen.

Na afloop van de werkzaamheden controleert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Er mogen geen obstakels meer zijn in de watergangen die de doorstroming van het water kunnen belemmeren.

Verwijder bootjes en obstakels
Het werk is beter te doen als er geen obstakels zijn in en rond de sloten en vijvers. Haal daarom boten, aanhangers en andere obstakels weg als u ziet dat er werkzaamheden bij u in de buurt starten. Bel de gemeente eventueel voor meer informatie.