Werkzaamheden aan de kade bij recreatieterrein De Hoorne

Nu On-Air:

Uitgeest – Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is deze week begonnen met werkzaamheden aan de kade bij recreatieterrein De Hoorne. De lig- en speelweide en ook de zwemplek blijven toegankelijk. In totaal gaat het om verzwaring van de circa 800 meter lengte boezemkade. Naar verwachting hebben ze daar twee maanden werk aan.

De verbetering zal het water in de toekomst beter doen afstromen en het fietspad in de winterperiode ook goed begaanbaar houden. Het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer draagt bij aan het werk van HHNK. Gedurende de werkzaamheden is er een alternatieve route voor fietsers van de Pontjesroute. Dit wordt met omleidingsborden aangegeven. De omleiding is een kleine verandering in de route en heeft geen invloed op gebruik van de verschillende pontjes. Ook wandelaars van het Noord-Hollandpad en het Wandelnetwerk Noord-Holland kunnen gebruik maken van een alternatief. Dit wordt aangegeven op de website van het Wandelnetwerk Noord-Holland en in het veld.

Bron: Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer – De Uiteester