Werksessies beeldkwaliteitsplan onderweg

Uitgeest – Als onderdeel van het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied houden de gemeente Uitgeest en bureau res&smit drie á vier workshops met een groep inwoners (vooral omwonenden centrum) en belanghebbenden (Viva! Zorggroep, Tabijn, Kennemer Wonen, AVBU, Stichting B.O.B. en Tuincentrum Berkhout). Tijdens de inloopavond in het gemeentehuis op maandag 27 maart is de opzet van de workshops met de inwoners besproken. Voor de sessies hebben zich zeven inwoners aangemeld, de belanghebbende partijen worden door zes personen vertegenwoordigd. Daarmee is werkbare omvang gevonden vanuit de doelstelling: samenwerken aan een plan.

De eerste werksessie is gehouden op donderdagavond 20 april in het gemeentehuis. Het werkboek (pdf-bestand, 50 pagina’s) waarmee op 20 april is gestart, is voor iedereen te bekijken. Naast de programma’s voor de vier werksessies komen daarin onder meer aan bod de historie van het centrum, de verblijfsruimten (pleinen en groen), infrastructuur en gebouwen. De bevindingen uit elke werksessie worden eerst met de deelnemers gedeeld in de volgende werksessie. Daarna verschijnt het werkboek van die laatste sessie op de website.

De tweede sessie vindt plaats op 2 mei, de derde op 18 mei. De bijeenkomst van 1 juni wordt in reserve gehouden. Het is de bedoeling om in juni de uitkomsten aan de gemeenteraad te presenteren.