Werksessies beeldkwaliteitsplan Centrumgebied

Uitgeest – Na afloop van de Inloopavond Centrumgebied op 27 maart 2017 hebben zich zes omwonenden gemeld voor deelname aan de komende werksessies voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Tussen nu en eind mei zijn er drie tot vier werkbijeenkomsten gepland.
Naast de inwoners nemen aan het ontwerpteam deel de verschillende vertegenwoordigers van belanghebbenden in het Centrumgebied: ViVa! Zorggroep, Tabijn, Kennemer Wonen, Tuincentrum Berkhout en de stichting B.O.B. Het team wordt gecompleteerd door een stedenbouwkundige, een adviseur van bureau res&smit en een projectleider van de gemeente Uitgeest. De Jeugd- en jongerenraad en de Adviesraad Sociaal Domein brengen waar nodig advies uit.

Informatie over de werksessies en meer over de herinrichting van het Centrumgebied is te vinden op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl onder het tabblad Wijk & Wonen, Centrum.