Werkgroep zwembad De Zien roept vrijwilligers op.

Uitgeest – Op alle huisadressen in Uitgeest is vorige week een brief bezorgd van de Werkgroep Zwembad De Zien. De werkgroep roept vrijwilligers op voor een aantal uiteenlopende functies, zowel tijdens het badseizoen als daarbuiten.

De inzet van vrijwilligers is noodzakelijk om het zwembad ook zonder gemeentelijke subsidie te kunnen exploiteren. De werkgroep is positief gestemd over de kansen. De voorbereidingen op exploitatie van het zwembad door een nieuw op te richten stichting zijn in een vergevorderd stadium. Van cruciaal belang daarbij isof er zich voldoende vrijwilligers melden.

De werkgroep is op zoek naar: kassamedewerkers, kantinemedewerkers,  technische mensen, mensen met ‘groene vingers’, schoonmakers, toezichthouders, begeleiders, communicatiemedewerkers en bestuursleden voor de nieuwe stichting.

Vrijwilligerswerk is volgens de werkgroep ‘wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend’. Ook zullen verschillende vrijwilligers voor sommige functies een cursus moeten volgen, uiteraard op kosten van het zwembad.

De werkgroep wil bij de presentatie van haar definitieve rapport aan de gemeenteraad in juni a.s. graag laten zien dat behoud van het zwembad in Uitgeest leeft. De werkgroep wil daarom aantonen dat veel inwoners bereid zijn vanaf 2015 als vrijwilliger aan de slag te gaan in het zwembad. Ook wil de werkgroep graag weten ofinwoners een of meer abonnementen willen afnemen en of ze wellicht een sponsorbijdrage willen leveren.

Bij de brief was een vragenformulier gevoegd. Viacommunicatie@uitgeest.nl kan echter ook per e-mail worden gereageerd. De werkgroep verzoekt om dit te doen vóór 1 juni a.s. De uitkomsten van het onderzoekvan de werkgroep zullen in de lokale pers wordengepubliceerd.