Week van de veiligheid

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: Aangeleverd

REGIO – Van 8 tot en met 14 oktober vindt de landelijke Week van de Veiligheid plaats en ook de gemeente Uitgeest besteed aandacht aan dit onderwerp. Immers, de komende jaargetijden (herfst, winter) is het weer eerder donker en guur en neemt de kans op woninginbraken en andere vormen van criminaliteit toe.

Inwoners hechten veel waarde aan een veilige leef- en woonomgeving en daarom organiseert de gemeente Uitgeest een veiligheidsmiddag. U wordt uitgenodigd voor de veiligheidsmiddag op dinsdag 9 oktober van 14.15 tot 17.30 uur op het gemeentehuis. Het programma ziet er als volgt uit:

14.15 uur ontvangst in de hal van het gemeentehuis
14.30 uur opening door burgemeester Wendy Verkleij
14.40 uur presentatie door wijkagent Frans Pals over woninginbraken
15.00 – 16.00 uur wijkschouw: tijdens een wandeling in de buurt wordt u gewezen op eventuele kwetsbare plekken en situaties en bekijken we de kansen om een woning binnen te komen.
16.15 uur presentatie van een ex-inbreker
17.15 uur afsluiting met een broodje

U kunt zich aanmelden voor deze middag tot en met vrijdag 5 oktober via [email protected]. U bent van harte welkom. Tot dinsdag 9 oktober!