Wat eist de nieuwe privacywet van uw club of organisatie?

NIEUWS- Vanaf 25 mei moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke vereniging en organisatie is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de AVG en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen aan hun systemen, processen en interne organisatie. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op en kan bij misbruik hoge boetes opleggen.

De AVG vervangt de tot nu toe geldende Wet bescherming persoonsgegevens. Om verenigingen en organisaties te helpen bij de aanpassingen, biedt de Vrijwilligersacademie ondersteuning.  Informatie Punt Uitgeest
Sigrid Wijsman, [email protected], https://vrijwilligerswerkuitgeest.nl/

Stichting AVG voor verenigingen zie www.avgverenigingen.nl) heeft een 15-stappenplan ontwikkeld. Het programma neemt u mee aan de hand van 15 stappen om uw organisatie te laten voldoen aan de gestelde eisen. Zo moet u mogelijk met externe partijen overeenkomsten sluiten, moet u uw ICT-systemen aanpassen en moet u (nieuwe) protocollen opstellen. Begin op tijd, dan bent u ook op tijd klaar.