Wapen en logo Uitgeest oneigenlijk gebruikt.

Nu On-Air:

Uitgeest – Onlangs werd de gemeente geconfronteerd met een brochure met de titel “De Verbinding”. Hierin worden percelen grond te koop aangeboden als bouwgrond in de omgeving van de plaats, waar misschien de verbinding A8-A9 gaat aansluiten op de A9. In deze brochure wordt de indruk gewekt dat op de aangeboden grond een project ontwikkeld zal worden dat aansluit op het bedrijventerrein  “De Trompet” te Heemskerk. Ook is zonder toestemming van de gemeente gebruik gemaakt van het logo en het wapen van de gemeente. De gemeente Uitgeest heeft geen enkele bemoeienis met dit project. Wij benadrukken dat er op dit moment nog geen definitief besluit is genomen over de plaats waar de verbinding tussen de A8 en de A9 aansluit op de A9. Bovendien heeft het betreffende perceel in het bestemmingsplan Buitengebied de hoofdbestemming “Open weidegebied”. Wij hebben de initiatiefnemer op het eerdergenoemde gewezen.