Waar stroomt het regenwater heen?

Aangeleverd

REGIO – Dinsdag 27 maart lanceerde dijkgraaf Luc Kohsiek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de nieuwe lesmodule ‘wateroverlast op het schoolplein’. De lesmodule lanceerde de dijkgraaf tijdens bijeenkomst voor aardrijkskunde docente van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde Genootschap (KNAG). Tim Favier van de Universiteit Utrecht (UU) en Adwin Bosschaart van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkelden de lesmodule in opdracht van het hoogheemraadschap. Eerder maakten zij al een lesmodule over overstromingsgevaar. De lesmaterialen zijn ontwikkeld voor de 2e klas middelbare school, met als doel leerlingen bewust te maken van de wijze waarop het watersysteem in hun eigen omgeving is ingericht en welke problemen er kunnen optreden als er een hoosbui valt. Leerlingen leren ook welke maatregelen gemeenten en bewoners kunnen nemen om de kans op wateroverlast te verkleinen.

In de buurt
De module ‘Wateroverlast op het schoolplein’ maakt veel gebruik van lokale voorbeelden. Zo bekijken leerlingen een video van de wateroverlast bij Beverwijk tijdens de hoosbui van 2014, en kijken ze naar voorbeelden van maatregelen die in Noord-Holland zijn genomen om wateroverlast te beperken. Met behulp van een kaartenapplicatie van het hoogheemraadschap kijken leerlingen wat er gebeurt als er een hoosbui valt in hun eigen omgeving: Waar blijft water op straat staan? Zijn er huizen waar water naar binnen kan lopen? Welke wegen zijn nog toegankelijk?
Werkvormen
De lesmodule is uniek omdat het bestaat uit diverse werkvormen, zoals een waterquiz, waterproefjes, een veldwerk met een collectorapp en een inrichtingsopdracht. Hierbij kijken leerlingen hoe ze hun eigen omgeving ‘waterbestendig’ kunnen maken. Afgelopen maanden is de lesmethode getest op 6 scholen in Noord Holland. Zowel docenten als leerlingen waren erg enthousiast over de lesmodule. Leerlingen vonden de werkvormen leuk en nuttig, en gaven aan veel geleerd te hebben over watervraagstukken in hun eigen omgeving. Het lesmateriaal is nu alleen voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal beschikbaar. Het gaat nog omgeschreven worden naar andere gebieden in Nederland.

De lesmodule is te vinden op www.waterophetschoolplein.nl.