Vrijwilligers worden in het zonnetje gezet.

Binnenaanzicht OLVG Kerk Langebuurt Uitgeest. Foto: De Castricummer
Binnenaanzicht OLVG Kerk Langebuurt Uitgeest. Foto: De Castricummer

Uitgeest – Tijdens de Parochiezondag op 11 september in de R.K. kerk Onze Lieve Vrouwe Geboorte in Uitgeest, start het nieuwe kerkelijk seizoen wat gevierd wordt met een Eucharistieviering en medewerking van alle koren. Op deze dag wordt ook stilgestaan bij het vele werk wat 250 vrijwilligers het hele jaar door verzetten in het belang van deze Parochiegemeenschap. Penningmeester Frans Eekels is Akersloter maar voelt zich verbonden met de kerk en de parochianen in Uitgeest.

Vrijwilligers bij de kerk onmisbaar omdat die zich inzetten op alle vlakken. Zo hebben zijn er onder andere kosters, klokkenluiders, gastvrouwen, collectanten, lectoren en lectrices, dames voor de bloemversiering, de mensen die in Geesterheem een keer per week assisteren bij de dienst aldaar maar ook bij koffieschenken voor bewoners. De hofwerkers die er voor zorgen dat het kerkhof er pico bello uitziet en de tuinkabouters die de pastorietuin en het kerkplein verzorgen. De Rafaëlgroep/gespreksgroep zorgt voor een stijlvolle avondwake of begrafenis en nazorg voor nabestaanden. We hebben kerkwerksters die de kerk schoon en stofvrij houden. De PUC drukkers en bezorgers, de mensen van de vormselwerkgroep, eerste communiewerkgroep, ziekenbezoekgroep, werkgroep Actie Missie en Ontwikkeling (AMO), werkgroep eetproject voor alleenstaanden, werkgroep Prijedor en de orgelcommissie. De laatste groep heeft de afgelopen zes jaar veel werk gehad aan de restauratie van het orgel. De mensen die in de koren zingen en dat niet alleen voor zichzelf doen maar ter ondersteuning van de dienst. Verder de kerk in beweging, de acolieten en misdienaars en niet te vergeten de Parochiële Caritas instelling die zonder daar ruchtbaarheid aan te willen geven, er achter probeert te komen wie hulp nodig heeft. Met veel enthousiasme spreekt Frans over het enorme netwerk rondom de kerk en dat de beleving van het katholiek zijn voor iedereen verschilt maar dat men graag een steentje bijdraagt. Frans: “Wij kunnen niet zonder deze vrijwilligers en als locatieteam willen wij dichtbij de mensen staan en goed luisteren naar wat hen drijft, wat de wensen zijn en wat er goed of niet goed gaat. Het is uitermate belangrijk om feeling te houden.” Het feit dat het in deze parochie goed werkt, heeft alles te maken met de uitstekende sfeer onderling en de wens dat men een locatieteam wil zijn dat faciliterend is voor de vrijwilligers.

Aanstaande zondag 11 september is een ieder van harte welkom de Eucharistieviering mee te vieren om 10.00uur. Aansluitend is er na afloop een gezellig samenkomen achter de Klop.
Extra mededeling.

Aanstaande woensdag 7 september gaat de viering in de kapel niet door omdat donderdag 8 september het feest van Mariageboorte is.

Daarom is er donderdag om 19.00 uur een viering met samenzang in de kerk.

Bron: Mediapartner De Castricummer (Monique Teeling)