Vrijwilligers RTV IJmond maken doorstart met IJmond Nieuws

De enthousiaste ‘crew’ van IJmond Nieuws. Foto: Wim Meijer nieuws.nl

REGIO – Ze zijn niet meer weg te denken uit de IJmond, de tientallen vrijwilligers van aanvankelijk 251TV en later RTV IJmond. Al jarenlang, sinds 2012, zijn ze met camera en microfoon aanwezig bij nagenoeg alle bijzondere evenementen en gebeurtenissen in de regio voor het maken van reportages. Vele honderden hebben ze er in de afgelopen jaren gemaakt. Reportages die werden bekeken zowel op de regionale tv-zender als op de social media.

RTV IJmond op ‘zwart’
Toch ging een kleine maand geleden het scherm van RTV IJmond op zwart. Geen nieuwe uitzendingen meer, geen nieuwe reportages en inmiddels beperken de uitzendingen van de Heemskerkse omroep zich tot herhalingen. Oorzaak: een stevig conflict tussen het nieuwe bestuur van de van Stichting Lokale Omroep Heemskerk (SLOH) en zendercoördinator Richard Kitzmann, met in zijn kielzog het team van maar liefst 41 vrijwilligers.

Beleid op basis van meerdere doelstellingen
Sinds 2012 geeft Richard Kitzmann al leiding aan de televisietak van SLOH. Daarin voerde hij altijd een beleid op basis van twee belangrijke uitgangspunten: het maken van kwalitatief goede televisie-uitzendingen voor de inwoners van niet alleen Heemskerk maar van het hele ‘0251-gebied’, en het voorzien in werkplekken voor vrijwilligers, stagiaires, mensen in een re-integratieproces en ook mensen met ‘rugzakjes’. Daarnaast is Richard al jarenlang zeer actief met het leggen van verbindingen met andere regionale omroepen, zoals OSU (Uitgeest), Radio Beverwijk (presentator Frank Koning die ook een praatprogramma maakt voor RTV IJmond) en Seaport FM, dit alles om door middel van ‘kruisbestuiving’ te komen tot steeds kwalitatief betere tv-programma’s, groter bereik en lagere kosten.

Balans tussen goede uitzendingen en sociale functie
In hoeverre deze ambitie heeft meegespeeld bij het ontstaan van het conflict van het nieuwe bestuur van SLOH is niet echt duidelijk. Was het de ‘dreiging’ van de steeds nauwere samenwerking met andere omroepen waar het bestuur moeite mee had? Of wilde men wellicht de kwaliteit van de uitzendingen naar een hoger plan tillen? In dat laatste geval moet het bestuur niet uit het oog verliezen dat ze bestaan bij de gratie van vrijwilligers. Vrijwilligers die, als de druk te hoog wordt, ze wellicht afhaken. En uitgerekend Richard heeft zich bewezen als iemand die kwalitatief verantwoorde programma’s weet te maken waarbij de vrijwilligers het beste uit zichzelf naar boven halen, zonder dat hij de druk te hoog opvoert. Een professionele en sociale werkwijze waarmee hij de goodwill heeft weten te winnen van de vele tientallen vrijwilligers die in de loop van de afgelopen 7 jaar bij hem op de redactie actief waren.

Vrijwilligers vormen één blok
Toen afgelopen maand het conflict zo hoog opliep dat het bestuur van SLOH besloot om Richard Kitzmann de toegang tot de redactie te ontzeggen en hem te sommeren zijn eigen spullen mee te nemen, twijfelde het voltallige team van vrijwilligers dan ook geen moment en schaarde zich collectief achter Richard, waardoor de uitzendingen van RTV IJmond eindigden.

Dezelfde redactie, een nieuwe omroep
Inmiddels zijn we bijna een maand verder en heeft Richard en zijn team van vrijwilligers niet stilgezeten. Onmiddellijk nadat de redactie in het pand van SLOH was opgeheven heeft hij zich gestort op de zoektocht naar een nieuwe locatie en het zoeken naar een mogelijkheid om een eigen, volledig nieuwe omroepstichting op te zetten. En in beide opzetten is hij nu geslaagd.

Richard Schmitt aan het woord tijdens de eerste bijeenkomst van IJmond Nieuws bij OSU in Uitgeest. Foto: Wim Meijer nieuws.nl

Redactie, locatie en tv-frequentie
Allereerst hebben in de afgelopen weken álle 41 vrijwilligers hun werkrelatie met Stichting Lokale Omroep Heemskerk opgezegd. Allemaal pakken ze nu hun vertrouwde werk weer op bij Richard, die inmiddels een nieuwe stichting heeft opgezet onder de naam IJmond Nieuws. En ook is er nu een samenwerking ontstaan tussen Richard Kitzmann en Richard Schmitt, de voorzitter van OSU, de regionale omroep van Uitgeest. Voorlopig mogen de redactieleden van IJmond Nieuws hun werkzaamheden uitvoeren vanaf de locatie van OSU aan de Meldijk in Uitgeest.

Wat de televisiefrequentie betreft: in de toekomst zal IJmond Nieuws ook gebruik gaan maken van de frequentie van OSU, omdat de omroep van Uitgeest zelf alleen radio maakt. Er zal echter nog wel een aantal maanden overheen gaan voordat dat allemaal is geregeld.

Redactie IJmond Nieuws weer actief
In die tussenliggende periode staat IJmond Nieuws echter niet stil. Inmiddels is de redactie weer aan de slag gegaan met het maken van reportages en wordt er ook weer gemonteerd. Voor de publicatie is een nieuw YouTube-kanaal opgezet, en verder worden vanaf nu alle reportages gepubliceerd via de websites van Nieuws.nl.

Richard & Richard de drijvende krachten achter de samenwerking tussen IJmond Nieuws en OSU Foto: Wim Meijer nieuws.nl

Publicatie op Nieuws.nl
Nieuws.nl heeft voor iedere IJmondgemeente een eigen nieuwssite(onder aan dit artikel staan de links naar alle relevante Nieuws.nl-sites) Op al deze sites staat een tabblad met als titel ‘IJmond Nieuws TV’. Onder dat tabblad worden de uitzendingen van IJmond Nieuws gepubliceerd, tevens met verwijzing naar het YouTubekanaal van IJmond Nieuws.
Op termijn zullen er ook op de Nieuws.nl-sites van de andere Kennemerlandgemeenten (Haarlem, Alkmaar, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede) tabbladen komen met als titel ‘Regio Nieuws TV’ waarop IJmond Nieuws kan publiceren daar waar de uitzendingen voor die gemeenten relevant zijn.

Eerste bijeenkomst
Afgelopen dinsdag, 26 maart, was de eerste bijeenkomst van IJmond Nieuws bij OSU in Uitgeest. Gedurende deze bijeenkomst, waar ruim 20 van de 40 vrijwilligers aanwezig waren, vertelde Richard wat er in de komende periode allemaal staat te gebeuren en wat de plannen zijn voor de verdere toekomst van IJmond Nieuws. Zo zal de nieuwe omroep (zoals de nieuwe naam ook aangeeft) zich ook meer op echt nieuws gaan richten, naast het reportagewerk wat van het team van Richard bekend is. En ook zullen er in de toekomst verschillende rechtstreekse programma worden gerealiseerd, waarbij je moet denken aan zowel muziekprogramma’s als aan talkshows.

Ook Richard Schmitt van OSU gaf aan volop mogelijkheden te zien in de nieuw ontstane samenwerking, waarbij hij ook vanuit zijn organisatie alle mogelijke faciliteiten aanbood aan het team van vrijwilligers van IJmond Nieuws. En zo heeft ’t er aller schijn van er uit het vervelende conflict dat nu een maand achter ons ligt, iets nieuws en iets moois groeit. Misschien een beetje bizarre vergelijking, maar de mooiste gewassen groeien op mest… op ‘shit’ dus! En dat lijkt nu niet anders.

We wensen Richard en zijn hele team van vrijwilligers een heel mooie en lange toekomst met IJmond Nieuws.

Hier is IJmond Nieuws te zien
Alle reportages van IJmond Nieuws zijn te zie op het Youtubekanaal: https://www.youtube.com/results?search_query=ijmond+nieuws.