Vredesboom in Uitgeest

2532775Uitgeest – Op vrijdag 18 maart a.s. zal  burgemeester W.J.A. Verkleij- Amers, Mayor for Peace,  een vredesboom planten en daarbij een plaquette onthullen. De walnotenboom wordt om 10.30 uur geplant aan de Gorskamplaan hoek Kromme Sloot te Uitgeest, nabij basisschool Kornak.

Op verzoek van Vrouwen voor Vrede IJmond hebben burgemeesters in de IJmond zich in 2008 aangesloten bij de wereldwijde organisatie van Mayors for Peace.  Mayors for Peace werd in 1982 opgericht tijdens een speciale VN Zitting over Ontwapening door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki met als doel een nucleair vrije wereld te bereiken in 2020. Inmiddels zijn er wereldwijd 6500 Mayors for Peace.

Vrouwen voor Vrede IJmond is sinds 1982 actief. Dat er kruisraketten geplaatst zouden worden in Nederland bracht hen op de been. Sinds die tijd vragen de vrouwen  op diverse manieren aandacht voor ontwapening en geweldloze conflictoplossingen.

De vredesboom is bedoeld als symbool  voor vrede, voor een nucleair vrije wereld en voor het leven op aarde. Hij wordt geplant met de wens dat hij net als de wereldvrede moge groeien. Bij deze bijeenkomst is er medewerking van kinderen van basisschool Kornak. Er is muziek van De Trawanten van Banjaert  en  er wordt  afgesloten door het uitvliegen van  witte vredesduiven.

Iedereen is van harte welkom!