Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen

Uitgeest – Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uitgeest zijn voornemens om het bijhouden van adresgegevens van de navolgende persoon in de Basisregistratie Personen (BRP) op te schorten op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP).

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar deze in de BRP staat geregistreerd:

W.D. Cardy, geboren 02-10-1995

Deze persoon of diens gezaghouder wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente.

Als wij binnen vier weken geen reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde persoon zien wij ons genoodzaakt om betrokkene uit te schrijven uit de BRP als vertrokken: Land Onbekend. Dit heeft tot gevolg dat betrokkene dan niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.