Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen 2015.

Uitgeest – De voorlopige uitslag van de verkiezing voor een nieuw bestuur voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bekend. Groen, Water & Land is de grootste partij geworden. De verkiezingen van 18 maart hadden in ons gebied een opkomst van 43%.

“Bijna 400.000 Noord-Hollanders stemmen voor water”

De voorlopige uitslag is op partijniveau. De komende dagen worden de stemmen door de gemeenten op persoonsniveau geteld. Dan wordt ook bekend welke kandidaten met voorkeursstemmen zijn gekozen.

Partij Voorlopige zetelverdeling 2015 Zetelverdeling 2009
Water Natuurlijk 4 4
CDA 4 3
PvdA 3 3
VVD 4 3
Groen, Water & Land 4 3
Boeren Burgers Waterbelang 2 3
Algemene Waterschapspartij 1 2
KNSB Gewest NH/Utrecht 0 1
MENS & Spirit 0 –
50PLUS 1 –
CU-SGP 0 0
Koninklijke Schuttevaer 0 –
Bedrijfsleven Meer met Water – 1
Opkomst

De opkomst is met 43% bijna tweemaal zo hoog als in 2008, toen er schriftelijke verkiezingen plaatsvonden. Dijkgraaf Luc Kohsiek is blij met de hoge opkomst: “Ik ben blij dat bijna 400.000 Noord-Hollanders van ons gebied het belang van het waterschap erkennen en de moeite hebben genomen om naar de stembus te gaan.”

Maandag definitieve uitslag

Maandag 23 maart om 10.00 uur stelt het Centraal Stembureau de definitieve uitslag vast. Deze zitting vindt plaats op het kantoor van het hoogheemraadschap in Heerhugowaard en is openbaar.

Installatie nieuw bestuur

Op woensdag 25 maart om 16.00 uur neemt het huidige bestuur tijdens een openbare vergadering afscheid. Op donderdag 26 maart om 20.00 uur is de beëdiging van het nieuwe bestuur. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het kantoor van het hoogheemraadschap, Bevelandseweg 1, Heerhugowaard.

Bron: Hoogheemraadschap Noord-Holland