Vooral fietsers op Spoedeisende Hulp

NIEUWS – In 2017 hebben er in totaal 119.600 SEH-bezoeken plaatsgevonden als gevolg van een verkeersongeval. In 50 procent van de gevallen was er sprake van ernstig letsel (60.200). In zeven op de tien gevallen betrof het een fietser (42.400). Het aantal fietsers dat met ernstig letsel de SEH bezocht is in de afgelopen tien jaar met 26 procent gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. Preventie van fietsongevallen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal SEH-bezoeken met ernstig letsel door verkeersongevallen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vandaag bekend gemaakt dat in 2017 het totaal aantal verkeersdoden iets is afgenomen naar 613 (16 minder dan in 2016) en het aantal fietsers dat is omgekomen na een verkeersongeval is gestegen. VeiligheidNL ziet in de cijfers van de SEH-afdelingen dat het aantal SEH-bezoeken met ernstig letsel als gevolg van een verkeersongeval in de afgelopen tien jaar met 11 procent is gestegen, de laatste jaren lijkt er wel sprake te zijn van een stabilisatie van de groei. Fietsongevallen zorgen voor het grootste gedeelte van de SEH-behandelingen in verband met ernstige letsels (70%), gevolgd door ongevallen met brommers/scooters (11%) en personenauto’s (7%).

Stijging ernstige letsels op SEH door fietsongevallen
Het aantal fietsongevallen met ernstig letsel tot gevolg is de afgelopen 10 jaar met 26 procent gestegen. Dit komt voornamelijk door de stijging van het aantal fietsongevallen onder 60-plussers. Zij maken steeds meer fietskilometers, onder andere door de opkomst van de elektrische fiets. Uit eerder onderzoek van VeiligheidNL is gebleken dat de elektrische fiets niet gevaarlijker is dan een gewone fiets en dat ouderen op elektrische fietsen geen ernstiger letsel oplopen dan op gewone fietsen.

Gedrag en toestand van de weg belangrijkste oorzaken van fietsongevallen
Wel is uit onderzoek gebleken dat eigen gedrag (44%), gedrag van een ander (36%) en de toestand van de weg (34%) de belangrijkste oorzaken zijn van fietsongevallen waarvoor slachtoffers op de SEH-afdeling behandeld worden. Om effectief preventie in te zetten is het belangrijk dat meer onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van fietsongevallen. Om ernstige fietsongevallen in de toekomst te voorkomen, kan gedacht worden aan aanpassingen in de toestand van de weg of initiatieven gericht op oudere fietsers zoals Doortrappen.