Volgende maand uitspraak achtererf Uitgeest

Westergeest uitgeestUITGEEST – De gemeente Uitgeest verwacht over een week of vijf een eerste uitspraak van de rechtbank in de kwestie rond bebouwing van de achtererven van de percelen aan de Westergeest.

 

De Westergeest is een beschermd dorpsgezicht. Dit betekent dat het een open en karakteristiek deel van het dorp moet blijven waarin de lintbebouwing herkenbaar is. Het gemeentelijk beleid voor dit deel van het Oude Dorp is al jarenlang hetzelfde: geen bebouwing. Dit beleid is ook verankerd in het bestemmingsplan.

In 2013 heeft de gemeente luchtfoto’s laten maken en kwam erachter dat vijftig achtertuinen, in de meeste gevallen weilanden, niet voldoen aan het bestemmingsplan. Er werden diverse illegale bouwwerken gezien op de foto’s.

Een bewoner die van de gemeente zijn vijver en fruitbomen (die hij in 2009 in zijn tuin had geplaatst) moest weghalen, stapte naar de rechter. Hij verloor de zaak.

Ook de broers Jan en Henk Putter hebben de gang naar de rechter gemaakt. De gemeente wil namelijk dat zij hun illegale bouwwerken (schuurtjes en botenhuisjes) op hun percelen achter hun huizen afbreken, onder last van een dwangsom van 10.000 euro. Henk Putter vertelde eerder aan deze krant dat het boothuisje er al minstens twintig jaar staat en dat zijn vader die in 1972 overleed, de schuur nog heeft gebouwd.

Beroepsprocedures

Eind juni vorig jaar stemde het college nog in om een andere aanpak van handhaving te onderzoeken. De bewoners direct betrekken bijvoorbeeld. Maar een herziening van het bestemmingsplan, een nulmeting of een gedoogconstructie waren ook opties. Maar niet veel later werd besloten om eerst de beroepsprocedures van de broers Putter af te wachten. En op basis hiervan een nieuw beleid voor alle achtererven aan de Uitgeester straat te bepalen.

De uitspraak in de zaak van Henk Putter zal nog een week op vijf op zich laten wachten, laat een gemeentewoordvoerder weten. En in de zaak van Jan Putter heeft de rechtbank het onderzoek nog niet gesloten, dus dat duurt nog even.

Bron: Mediapartner NHD.NL