Vijf gemeenten worden dementievriendelijk

De wethouders C. Beentjes (Heemskerk), A. Pelzer  (Castricum) en A. Tromp  (Uitgeest, v.l.n.r.)
De wethouders C. Beentjes (Heemskerk), A. Pelzer
(Castricum) en A. Tromp
(Uitgeest, v.l.n.r.)

Uitgeest – De wethouders van de vijf gemeenten tekenden maandag 5 oktober een intentieverklaring om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten. Een gemeenschap waarin iedereen goed om kan gaan met dementie: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent.

Namens Uitgeest tekende wethouder Antoine Tromp. De gemeenten gaan in een regionaal netwerk uitwerken op welke manier zij de komende jaren dementievriendelijk willen worden.

De ziekte dementie is hard op weg is om volksziekte nummer 1 van Nederland te worden. Op dit moment leven in Nederland ruim 250.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan een half miljoen.

Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont thuis, namelijk 70%. Van dit percentage woont ruim 40% alleen. Het zijn voornamelijk de naasten (de mantelzorgers) die een groot deel van de zorg voor hun rekening nemen. Onderzoek wijst uit dat veel mantelzorgers zwaar tot ernstig belast zijn. Ook blijkt het niet gemakkelijk voor mensen met dementie en hun naasten om zo gewoon mogelijk mee te blijven doen in de samenleving. Gemeenten kunnen op dit gebied een belangrijke bijdrage leveren.

De regio Midden-Kennemerland en de IJmond-gemeenten willen hierin graag samen optrekken. Daarom tekenden de wethouders van Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en Castricum voor een dementievriendelijke gemeente.