Verordering leerlingenvervoer 2015.

Uitgeest – De gemeenteraad van de gemeente Uitgeest heeft op 8 december 2014 de Verordening leerlingenvervoer gemeente Uitgeest 2015 vastgesteld en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Uitgeest 2002 ingetrokken. De nieuwe verordening treedt in werking op 19 maart 2015, de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van publicatie.
Terinzagelegging
De Verordening leerlingenvervoer 2015 ligt ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis en is tevens in te zien via de website van de gemeente Uitgeest: www.uitgeest.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. J. Rademaker van de afdeling Publiekszaken, tel. 0251-361152.