Verordening electrische scooters vastgesteld.

Uitgeest – De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 21 mei 2014 de Subsidieverordening elektrische scooters/brommers IJmond 2014 vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk voor particulieren onder bepaalde voorwaarden subsidie aan te vragen voor het inruilen van de oude brommer/scooter én aanschaf van een nieuwe elektrische scooter.

Een aanvraagformulier is vanaf 6 juni te downloaden via de site www.milieudienst-ijmond.nl of via de deelnemende detailhandelaar.

De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en ligt gedurende zes weken ter inzage. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

De stukken liggen tot 17 juli 2014 ter inzage bij depublieksbalie van de gemeente Uitgeest van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ’s woensdagsvan 13.30 tot 16.00 uur en bij de Milieudienst IJmond op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur.