Vernielingen bij Boule Plasir

Jeu de BouleUitgeest – Op het terrein van de Jeu de Boule vereniging aan de Castricummerweg zijn de afgelopen week diverse vernielingen gepleegd. Diverse tegels waren vernield, terrein en de banen lagen bezaaid met glasscherven en er was een grote hoeveelheid grind in de kantine gedeponeerd.

De komende tijd zal er verscherpt toezicht worden gehouden en bij aantreffen van jeugd, ongewenste personen, constatering van overlast of een strafbaar feit zal direct verbaliserend worden opgetreden.