Vergoeding leerlingenvervoer verandert

Regio – Komt uw kind in aanmerking voor een vergoeding van leerlingenvervoer in het komende schooljaar? Vraagt u dat dan vóór 1 augustus aan. Hiervoor is een digitaal aanvraagloket geopend. Zie daarvoor de homepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl.

Ontvangt u voor uw kind dit lopende schooljaar (2016-2017) al een vergoeding voor leerlingenvervoer? En wilt u dat voor komend schooljaar (2017-2018) weer aanvragen? Voor het lopende schooljaar verandert er niets; bij vragen kunt u nog steeds terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Uitgeest.

Voor komend schooljaar verandert de manier van aanvragen wél. U krijgt niet meer een  papieren aanvraagformulier; u kunt uw aanvraag vanaf 20 juni 2017 online regelen via www.uitgeest.nl. Let op: vraag de vergoeding voor  leerlingenvervoer 2017-2018 aan vóór 1 augustus! Na die datum kunnen wij niet garanderen dat uw kind met ingang van het nieuwe schooljaar vervoerd wordt. Regel uw aanvraag dus op tijd en zorgvuldig.

Begeleiding nodig bij zelfstandig reizen?
Als uw kind zelfstandig wil (leren) reizen en hierbij geholpen wil worden, kan het project ‘MEE / Op weg’ helpen: www.meenwh.nl/meeopweg; [email protected]; tel. 088 00 -75 000.