Vergaderingen raadscommissies SLZ en GGZ

Uitgeest – De commissie Samenlevingszaken vergadert maandagavond 13 maart vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

– Presentatie over rapport cliëntondersteuning
– Integrale Verordening Sociaal Domein BUCH

De commissie Grondgebiedzaken behandelt dinsdagavond 14 maart, ook vanaf 20.00 uur,  onder meer de volgende punten:

– Presentatie van Tabijn over de mogelijke invulling van de onderwijsfuncties van het in het centrumgebied te vestigen Integraal Kind Centrum

– Het Gemeentelijk Rioleringsplan

De vergadering van de Commissie Algemene Zaken en Financiën van donderdag 16 maart 2017 gaat niet door. Het enige agendapunt (De controleverordening) schuift door naar de commissievergadering van 6 april 2017.

Informatie over de volledige agenda’s is te vinden op het Raadsinformatiesysteem via de homepage van www.uitgeest.nl