Vergadering commissie SAZ (i.v.m. Corona geen publiek) 11-06-2020

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

Datum: donderdag 11 juni 2020
Starttijd: 20:00
Locatie: Hal, gemeentehuis Uitgeest
Griffier: Norma van Rijn
Voorzitter: Anke Hartog

 

INDIEN U WILT INSPREKEN, MELDT U ZICH DAN AAN VIA [email protected]

Agenda
1 – Opening
2 – Vaststellen van de agenda
3 – Spreekrecht inwoners
4 – Vragenkwartiertje
B-STUKKEN (ter bespreking in de commissie)

5 – Consultatie ambitiedocument programma klimaat
A-STUKKEN (ter voorbereiding op de raad)

6 – Zienswijzen op de Gemeenschappelijke regelingen van Uitgeest
a: GR IJmond Werkt!
b: GR ODIJMOND
c: GR RAUM
d: GR VVI
e: GR BUCH
f: GR VRK
g: Cocensus

7 – Jaarstukken 2019 gemeente Uitgeest (inhoudelijke bespreking in de raadsvergadering van 25 juni 2020)
8 – Kadernota 2021en 1e FIRAP 2020 (inhoudelijke bespreking in de raadsvergadering van 25 juni 2020)

OVERIGE PUNTEN
9 – Corona update
10 – Toezeggingenlijst
11 – Mededelingen
12 – Sluiting

Deze vergadering is tevens live te volgen via OSU-TV Ziggokanaal 43 en Youtube. Via radio kunt u luisteren in Uitgeest en omgeving op de 106FM, Ziggo Analoog 104.5FM, Ziggo digitaal 918 (Horizonbox) of Ziggo 105 (Nextbox) en online via www.osuradio.nl