Verbod op asbestdaken per 2024

AsbestdakUitgeest – In 2015 heeft de overheid, op advies van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bepaald dat er per 2024 een verbod komt op asbestdaken. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Door het contact met de buitenlucht ontstaat erosie aan de dakbedekking. De asbest laat dan los door weersinvloeden en spoelt met regenwater van het dak af. Als er geen dakgoten zijn, valt het vervuilde regenwater op de grond. Dit zorgt voor vervuiling van de bodem tot op een diepte van ongeveer tien centimeter. Deze vervuiling komt het meeste voor op het platteland, asbestdaken hebben daar vaak geen afwatering.

Omdat asbest zeer schadelijk is voor de volksgezondheid, is ervoor gekozen om over te gaan tot een verbod vanaf 2024. De verwijdering ervan kan hoge kosten met zich meebrengen, daarom is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Meer informatie over het verbod op asbestdaken en de mogelijke subsidie is te vinden op de website van de Omgevingsdienst IJmond (www.odijmond.nl), bij het thema ‘asbest’.

In Uitgeest is het mogelijk om asbestafval weg te brengen naar de gemeentewerf. Het is echter wel aan enkele regels gebonden: het asbest mag alleen verpakt zijn in dubbel plastic, dat goed met tape is afgedicht. Ook mag u maximaal één kuub aanbieden, de kosten hiervoor zijn € 27,15. Als u meer asbest hebt, dient u dit naar GP Groot te brengen. Neem hiervoor eerst contact op met GP Groot, 088-472 0000.