Verbinding A8-A9 kent verschillende varianten.

Naar het Nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht (afbeelding: Provincie Noord-Holland)
Naar het Nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht (afbeelding: Provincie Noord-Holland)

Uitgeest/Regio – Voor een betere verbinding van de A8-A9 worden momenteel drie routes onderzocht. Het betreft het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaanalternatief. Laatstgenoemde is in een eerder stadium afgevallen, maar op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt deze alsnog meegenomen in het vervolgonderzoek. De verwachting is dat in de zomer van 2017 de bestuurders van de samenwerkende partijen hun keuze bekendmaken voor een voorkeursalternatief. Dit alternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. De uitvoerende werkzaamheden starten dan naar verwachting in 2019.