Veiliger fietsen op de Uitgeesterweg

Foto: OSU

UITGEEST – Op dinsdag 30 januari heeft het college van Uitgeest het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Uitgeesterweg tot fietsstraat vastgesteld. Dit ontwerp is in nauwe samenspraak met bewoners tot stand gekomen. Bij de inrichting van de weg is de fietser als hoofdgebruiker van de weg het uitgangspunt geweest.

Waarom een fietsstraat?
Veel schoolgaande kinderen en recreanten fietsen over Uitgeesterweg richting Castricum. De geplande renovatie van de Uitgeesterweg was de aanleiding om opnieuw naar de weginrichting te kijken. Vanwege het vele fietsverkeer en de wens om het fietsverkeer veiliger langs deze route te laten fietsen, is besloten de Uitgeesterweg in te richten als fietsstraat.

Wat is een fietsstraat?
Bij een fietsstraat ziet de weg eruit als een ‘groot fietspad’, waarbij de fietsers op het midden van de rijbaan de ruimte krijgen. Deze wegindeling zorgt ervoor dat automobilisten hun snelheid aanpassen en langer achter de fietsers blijven rijden zonder te proberen deze in te halen. Om de rijsnelheid verder te beperken worden op een aantal locaties verkeersdrempels toegepast. Daarnaast wordt voor fietsers en voetgangers een veilige oversteekvoorziening gerealiseerd op de Geesterweg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd tussen half juni en half juli 2018.