Veilig werk voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

UITGEEST – De gemeente Uitgeest vindt het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat de organisaties een beleid hebben voor sociale veiligheid. In opdracht van de gemeente ontwikkelde het Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest daarom een aantal instrumenten, dat vrijwilligersorganisaties kan helpen het beleid goed op te zetten.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid betekent: bescherming tegen handelen van anderen. In het beleid worden daarom omgangs- en gedragsregels opgenomen. Alle betrokkenen worden geïnformeerd en er wordt een meldprotocol ontwikkeld rondom grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast wordt een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Een veilige organisatie geeft daarmee vertrouwen aan alle betrokkenen.

Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
De gratis regeling VOG van het rijk wordt per 1 november 2018 uitgebreid om de veiligheid in het vrijwilligerswerk te stimuleren. De nieuwe regeling Gratis VOG gaat gelden voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. De bestaande regeling komt te vervallen.

Vertrouwens(contact)persoon voor vrijwilligersorganisaties
Voor organisaties en verenigingen die (nog) geen eigen vertrouwens(contact)persoon hebben, is het mogelijk om hun vrijwilligers, leden en cliënten te wijzen op de mogelijkheid van een externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan direct benaderd worden via onderstaande contactgegevens:
Mevrouw Zita Onderwijzer, sociaal Raadsvrouw SOCIUS. e-mail:[email protected]
telefoon: 088 8876900

Meer informatie of ondersteuningsvragen?Vrijwilligers)organisaties en verenigingen kunnen voor meer informatie en ondersteuning bij het opzetten van een sociaal veiligheidsbeleid terecht bij het Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest: Sigrid Wijsman, 06 48500912 of www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl

Aanmelden voor de training ‘Hoe maak ik mijn organisatie veilig?’ kan via www.vrijwilligersacademiebuch.nl