Van A8 naar A9! Wat moeten we dan afwegen?

naamloosUitgeest – Het project Verbinding A8-A9 is erop gericht om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op te lossen, die ontstaan door het gebrek aan een goede verbinding tussen deze twee snelwegen. In de planstudie worden zeven alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat de één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. In deze artikelenserie vertellen voor- en tegenstanders per alternatief waarom dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.

Alternatief 5: Heemskerk

Dit alternatief maakt gebruik van bestaande op- en afritten van de A9, maar doorsnijdt het groene (weide)gebied. De Stichting Houd Broekpolder Leefbaar is voorstander, omdat de aansluiting niet vlakbij deze woonwijk is; LTO is, vanwege de doorsnijding van weiden, juist niet voor dit alternatief. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken via een korte animatie.