Vacature nieuwe burgemeester uitgeest opengesteld.

GemeenteWapenUitgeestUitgeest – De gemeenteraad van Uitgeest bespreekt in een openbare vergadering op woensdag 14 mei het gewenste profiel voor een nieuwe burgemeester. Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft in overleg met de fractievoorzitters van de Uitgeester gemeenteraad besloten dat Uitgeest een nieuwe benoemde burgemeester krijgt. Aanleiding voor zijn besluit is de constatering dat Uitgeest toewerkt naar een ambtelijke fusie met de BUCH-gemeenten, maar bestuurlijk vooralsnog een zelfstandige gemeente blijft.

Theo van Eijk werd vorig jaar juni benoemd als waarnemend burgemeester. Hij kreeg als opdracht mee besluitvorming tot stand te brengen over de bestuurlijke toekomst van Uitgeest. Die opdracht werd voltooid met het besluit van de gemeenteraad op 30 januari 2014 om toe te werken naar een ambtelijke fusie met Bergen, Heiloo en Castricum.

Een week na de zogeheten ‘profielvergadering’ van 14 mei wordt de vacature burgemeester Uitgeest formeel opengesteld. Naar verwachting kan rond de jaarwisseling de opvolger van Theo van Eijk worden benoemd.