Uw ervaring met Wmo en Jeugdhulp

Uitgeest – De gemeente Uitgeest houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met hun Wmo-voorziening. Ook jongeren (en hun ouders) die in 2015 een vorm van jeugdhulp kregen vanuit de Jeugdwet krijgen een uitnodiging voor het onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem in de aankomende weken. Indien u gebruik maakt van een Wmo-voorziening of een vorm van Jeugdhulp hebt u waarschijnlijk eind juni een brief en vragenlijst ontvangen. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst invult en vóór 19 juli aan ons terugstuurt. De vragenlijst is ook online in te vullen, in de brief staat aangegeven hoe dit werkt.

Het is voor ons van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meewerken aan dit onderzoek. De resultaten zijn belangrijk voor ons én voor u. Op basis van de resultaten kunnen wij ons beleid en de dienstverlening afstemmen op de behoeften. Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met het Sociaal Team op tel. 14 0251.