Uitgeesterweg wordt fietsstraat

Uitgeest – Op 11 december 2017 vindt een eerste bewonersavond plaats voor de direct omwonenden van de Uitgeesterweg. De uitkomsten daarvan leveren een bijdrage aan het ontwerp voor de Uitgeesterweg als ‘fietsstraat’. Voor de inrichting daarvan wordt een subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. De avond begint om 19.15 uur.
Naar aanleiding van recent contact met omwonenden zijn onlangs al bermschildjes geplaatst op de Uitgeesterweg. Die moeten leiden tot een beperking van de rijsnelheid en voorkomen dat de berm stuk wordt gereden. Verder is een verbod voor vrachtverkeer op komst. De verbodsborden worden naar verwachting half januari 2018 geplaatst, na afloop van de bezwaartermijn.