Uitgeesterweg één richtingsverkeer tijdens werkzaamheden N203.

Castricum/Uitgeest – De Uitgeesterweg blijft open tijdens de werkzaamheden aan de Provincialeweg N203. De gemeente Castricum neemt extra maatregelen om de verkeersveiligheid op de Uitgeesterweg te waarborgen. Het gaat met name om eenrichtingverkeer tijdens de ochtend- en avondspits en een veilige begeleiding van de fietsers zoals onlangs voorgesteld door Castricumse raadslid Marcel Steeman (D66).

Op 16 september gaat de Provincialeweg voor drieënhalve week dicht voor onderhoud. Er zijn door de provincie diverse omleidingsroutes ingesteld. Er wordt door wethouder Leo van Schoonhoven aangeraden om zoveel mogelijk van deze omleiding gebruik te maken omdat de meeste sluiproutes en smalle wegen in het buiten gebied niet berekend zijn op zoveel extra verkeer. De verwachting is dat op deze routes, maar ook op sluiproutes veel extra drukte zal ontstaan. Met name de smalle wegen in het buitengebied zijn niet berekend op zoveel extra verkeer.

“De omleidingsroutes geven we een vertraging en dus een langere reistijd” aldus de wethouder. “Maar het eerste advies in deze periode is om de spits te mijden of per fiets of openbaar vervoer te reizen. Verkeershinder en vertragingen zijn nu eenmaal niet te vermijden, welke route je ook kiest.”

Veiligheid

De gemeente Castricum kiest er voor om het noordelijke deel van de Uitgeesterweg en de Startingerweg (tot de kruising Sluisweg) wel open te houden voor gemotoriseerd verkeer, waar gemeente Uitgeest het zuidelijke deel van de Uitgeesterweg vanaf de Startingerweg tijdens de spits afsluit voor gemotoriseerd verkeer. Beide gemeenten blijven de verkeerssituatie volgen en passen zo nodig de maatregelen aan, mocht de situatie daarom vragen.

Van Schoonhoven: “Ons werd duidelijk dat een afsluiting de druk op andere plekken alleen maar vergroot. We hebben ook geluisterd naar wensen uit de samenleving, zoals verwoord door onder meer Marcel Steeman van D66 en de Ondernemersvereniging Castricum. Maar auto- en fietsverkeer kan elkaar in de weg zitten op de Uitgeesterweg. We willen echt onveilige situaties voorkomen. Fietsers omleiden is ook geen optie omdat juist fietsers erg geneigd zijn de kortste route te kiezen. Daarom kiezen we ervoor om de weg in één richting open te stellen, de richting van het meeste verkeersaanbod.” Verkeersregelaars zorgen voor een veilige begeleiding bij het smalle viaduct over de A9.”

Maatregelen

Concreet gelden de volgende maatregelen:

* Van 06.00 tot 10.00 is de Uitgeesterweg in Uitgeest afgesloten voor doorgaand verkeer (toegang alleen met passen)

* Van 7.30 tot 9.00 uur geldt er éénrichting van Castricum richting Akersloot via de Uitgeesterweg en de Startingerweg in Castricum.

* Verkeersregelaars staan bij het viaduct over de A9 en de T-splitsing met het fietspad naar de Nesdijk voor een veilige begeleiding van fietsers.

* Tijdens de spits geldt een aangepaste snelheid voor hele traject van 30 km per uur.

* Tussen 9.00 en 16.30 uur is er vrij verkeer over de Uitgeesterweg en Startingerweg in Castricum, van 10.00 tot 15.00 uur is er vrij verkeer over de Uitgeesterweg in Uitgeest.

* Van 15.00 tot 19.00 is de Uitgeesterweg in Uitgeest afgesloten voor doorgaand verkeer (toegang alleen met passen)

* Van 16.30 tot 19.00 uur geldt er éénrichting richting Castricum vanaf de A9 op de Startingerweg en de Uitgeesterweg in Castricum. Verkeersregelaars zijn paraat bij het viaduct over de A9 en de T-splitsing met het fietspad naar de Nesdijk. Ook dan geldt een aangepaste snelheid.

* Na 19:00 uur is er vrij verkeer over de Uitgeesterweg en de Startingerweg zowel in Castricum als Uitgeest.