Uitgeest viert Nationale Vrijwilligersdag met ontvangst

Uitgeest – In november worden in opdracht van de gemeente Uitgeest activiteiten en workshops gehouden voor Uitgeester vrijwilligers. Wethouder Judie Kloosterman: ‘Omdat we de rol van vrijwilligers in onze samenleving zo belangrijk vinden doen we daarnaast evenals vorig jaar nog iets extra’s. Vrijwilligers die zich afgelopen jaar bijzonder hebben ingespannen krijgen een speciale ontvangst op het gemeentehuis. Dat doen we op donderdag 7 december, als in veel landen van de wereld de jaarlijkse Nationale Vrijwilligersdag wordt gevierd.’

Wethouder Judie Kloosterman: ‘We vragen instellingen, verenigingen en stichtingen ons op het spoor te zetten van vrijwilligers die het afgelopen jaar opvallende prestaties hebben geleverd. Door deze kanjers bijzondere aandacht te geven willen we onze grote waardering laten blijken voor het vele werk dat alle vrijwilligers in Uitgeest ook dit jaar weer belangeloos hebben verzet.’

Besturen van verenigingen, instellingen en stichtingen, maar ook inwoners van Uitgeest kunnen tot 7 november 2017 de namen van de meest in het oog springende vrijwilligers van het afgelopen jaar aan de gemeente doorgeven. Liefst met daarbij een (korte) omschrijving van de belangrijkste activiteiten van de genomineerde. Dat kan bij voorkeur per e-mail naar: gemeentebestuur@uitgeest.nl onder vermelding van: ‘Nationale Vrijwilligersdag 2017’.

De genoemde vrijwilligers krijgen op 7 december door de gemeente een bijzonder programma aangeboden. De inhoud daarvan wordt nog nader bekendgemaakt.