Uitgeest verlengt steunmaatregelen met half jaar

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU

UITGEEST – Covid-19 is nog volop aanwezig en heeft grote gevolgen voor iedereen. Door de sluiting van onder meer sport-, culturele en welzijnsvoorzieningen, scholen, horeca en niet essentiële winkels, de invoering van de avondklok en de beperking van het bezoek thuis. Er is gestart met vaccineren, maar we zijn er nog niet. Wethouder Van Weel en wethouder Beentjes: ‘We verlengen daarom de maatregelen van het steunpakket tot 1 juli 2021 en breiden deze uit. Wij hebben regelmatig contact met onze lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties en blijven hen steunen in deze moeilijke tijd.”

Vorig jaar heeft de gemeenteraad € 100.000 beschikbaar gesteld. Op 1 januari 2021 was daarvan nog € 84.528 beschikbaar. Dit bedrag wordt ingezet voor fase 5 van het Steun- en herstelfonds.

Bekende en aanvullende maatregelen
Naast de bekende maatregelen die ook vorig jaar golden zijn er aanvullende maatregelen genomen. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op het ondersteunen van ondernemers door het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Deze dienst wordt vanuit het fonds betaald als dat nodig is. Daarnaast besloot het college om de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties voor 6 maanden aan te vragen bij de rijksoverheid. Deze wordt na ontvangst uitgekeerd aan de huurders in de buitensportsector. Ook mogen ondernemers na de gedwongen sluiting binnen de huidige regelgeving hun openingstijden verruimen. Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van de gemeente.
Aanvraag bijdrage vanuit Herstelfonds
Met het verlengen van de aanvraagperiode voor het gebruik van de maatregelen wil het college (financiële) steun bieden aan die lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties voor wie deze steun echt noodzakelijk is voor de continuering van hun activiteiten. In alle gevallen gaat het om maatwerk. Daarnaast draagt de gemeente graag bij aan initiatiefvoorstellen die het herstel van het economisch- en maatschappelijk leven in Uitgeest bevorderen. Verzoeken voor het herstelfonds kunnen worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de hoogte van de bijdrage aan de hand van een gemotiveerde aanvraag met financiële onderbouwing. Meer informatie kun u vinden op de gemeentelijke website: www.uitgeest.nl.