Uitgeest start samenwerking met Sportservice Noord Holland.

imageUitgeest – Sportservice Noord-Holland voert al jaren lang in zes regio’s het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten uit, zo ook in de regio Noord-Kennemerland. Sinds 2015 zijn de gemeente Heiloo en Uitgeest ook aangesloten bij het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten in de regio Noord-Kennemerland. Vanaf heden kunnen alle inwoners, sportverenigingen en andere organisaties met hun vragen terecht bij de regiomedewerker aangepast sporten.

Het Samenwerkingsverband
Door het samenwerkingsverband ontstaat in de regio een georganiseerd aanbod van activiteiten die geschikt zijn voor mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk, visueel, auditief), chronische aandoening en/ of autismespectrumstoornis. Elke regio heeft een eigen regiomedewerker aangepast sporten. De regiomedewerker vervult een spilfunctie binnen het aangepast sporten in de regio.

Persoonlijk sportadvies en verenigingsondersteuning
Er zijn veel mensen met een beperking die niet aan sport doen, maar dit wel willen. Drempelvrees en onbekendheid over de mogelijkheden om aangepast te sporten spelen hierbij een grote rol. Dit terwijl iedereen weet dat sporten gezond, gezellig en grensverleggend is. Soms is de sportwens er wel, maar zijn de te nemen stappen niet bekend. Wat, waar, wanneer, hoe laat, hoe kom ik daar? Het zijn allemaal vragen waar veel sportieve mensen met een beperking het antwoord niet op weten. De regiomedewerker aangepast sporten helpt deze mensen.

Ook ondersteunt en begeleidt de regiomedewerker (sport)organisaties die een aangepast sportaanbod hebben of willen starten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om deskundigheidsbevordering binnen de vereniging of ondersteuning/advies bij diverse knelpunten.

Afstemming en PR & Voorlichting
Daarnaast is de regiomedewerker verantwoordelijk voor afstemming in de regio met de diverse organisaties en verzorgt deze PR & voorlichting omtrent het aangepast sporten. Dit gebeurt onder andere middels het verspreiden van persberichten, nieuwsbrieven, de website, social media en deelname aan informatiemarkten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Wever, regiomedewerker aangepast sporten Noord-Kennemerland, tel 072- 57 63 880.

Bron: http://www.aangepastsporten.info