Uitgeest kiest een deelregio binnen Metropoolregio Amsterdam

Uitgeest – Binnen de Metropoolregio Amsterdam, ook bekend als MRA, werkt de stad Amsterdam bestuurlijk samen met 32 lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad. Die samenwerking betreft de onderwerpen Duurzaamheid, Economie, Landschap, Mobiliteit, Wonen en Ruimte. De MRA is onderverdeeld in zeven deelregio’s. Het college van Uitgeest heeft op 18 juli 2017 besloten zich aan te sluiten bij de deelregio Zaanstreek-Waterland, om zo maximaal profijt te halen uit de deelname aan de MRA.
In januari 2017 besloot de gemeenteraad van Uitgeest om de banden met de MRA opnieuw aan te halen door het convenant ‘Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam’ te ondertekenen. Voor deelname aan de MRA levert Uitgeest een financiële bijdrage van € 1,50 per inwoner. Via de MRA blijft Uitgeest aansluiting houden bij het zuiden van de provincie en kan de gemeente – in beperkte mate – invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in de MRA. Uitgeest wil zo een verbindende factor zijn tussen de MRA en de overige BUCH-gemeenten en de Regio Alkmaar (die niet bij de MRA zijn aangesloten).

Het afgelopen half jaar zijn de contacten met de MRA verder aangehaald en zijn de mogelijkheden onderzocht voor een stevigere aansluiting. Zo heeft het college eind mei een bezoek gebracht aan de MRA voor een nadere kennismaking en een verkenning van de mogelijkheden. De belangrijkste conclusies waren dat er vooral samenwerking wordt gezocht op basis van wederzijdse inhoudelijke belangen en dat de formele aansluiting gestalte moet krijgen door deelname aan een deelregio. Op informele wijze blijft er overigens samenwerking bestaan met andere regio’s (zoals de IJmond), waar en wanneer dat de belangen van Uitgeest dient.

Om meer invloed te krijgen is het dus raadzaam dat Uitgeest zich aansluit bij een van de zeven deelregio’s. Op grond van de geografische ligging van Uitgeest waren er twee keuzes mogelijk: de IJmond of Zaanstreek-Waterland . Op basis van inhoudelijke overwegingen heeft het college gekozen voor deelname aan de regio Zaanstreek-Waterland. Het college verwacht via die regio (belangrijk groter dan de IJmond) meer te kunnen bereiken voor Uitgeest op sterk ontwikkelde terreinen zoals recreatie & toerisme, landschap, duurzaamheid en bereikbaarheid.
Vertegenwoordigers van de Metropool Regio Amsterdam zijn uitgenodigd om in de raadscommissie Algemene Zaken en Financiën op 7 september 2017 een toelichting te komen geven op de werking van de MRA en de agenda voor de komende periode. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Naast de deelname aan de MRA blijft de gemeente Uitgeest aangesloten bij de regio Alkmaar. De komende tijd zal het college van het Uitgeest met het college van de gemeente Alkmaar het gesprek aangaan om de samenwerking binnen de regio Alkmaar richting de Metropoolregio Amsterdam te versterken.