Uitgeest jaar later bij regio Alkmaar’

UITGEEST – Alkmaar loopt een financieel risico van bijna een miljoen als de gemeente Uitgeest met haar taken op sociaal gebied (maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg) al op 1 januari aanstaande aansluit bij de regio Alkmaar.

Het Alkmaarse college wil een besluit over het herindelingsverzoek daarom een uitstellen tot 1 januari 2018.

Het financiële risico dat Alkmaar loopt heeft te maken met de toekomstige bestemming van het Fort bij Krommeniedijk, dat tot het grondgebied van Uitgeest behoort. Dat moet een beschermde woon- en werkvoorziening worden voor 26 autistische jongeren. Uitgeest heeft de plannen samen met een zorgaanbieder en de provincie Noord-Holland opgesteld.

Extra lasten

Als Uitgeest taken op sociaal gebied overhevelt naar de regio Alkmaar, dan zit daar nog niet het geld bij voor het project in Fort bij Krommeniedijk. Die extra lasten worden begroot op 968.000 euro per jaar. Alkmaar als centrumgemeente moet dat betalen. Omdat het gaat om een nog te realiseren voorziening, stelt de rijksoverheid geen geld beschikbaar, verwacht het Alkmaarse college. Bij het ministerie kan er in overleg met Uitgeest op worden aangedrongen dat wel te doen, maar de uitkomst daarvan in onzeker.