Uitgeest geeft Erfgoedpark een nieuwe start

Het Uitgeestermeer, met op de achtergrond molen de Jonge Leeuw en de opstallen van het erfgoedpark (foto: gemeente Uitgeest).

Uitgeest – De gemeenteraad behandelt donderdagavond 19 oktober 2017 het voorstel om de uitgangspunten vast te stellen voor de ontwikkelkaders voor de herontwikkeling van Erfgoedpark De Hoop. Deze ontwikkelkaders zijn door het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) opgesteld op basis van participatiebijeenkomsten eind 2016 met omwonenden en belanghebbenden en raads- en commissieleden.
Daarnaast stelt het college de raad voor om € 27.000,- uit te trekken voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het erfgoedpark. Dat bestemmingsplan zou globaler moeten worden dan het huidige. Het uitgangspunt is dat alleen de bouwvlakken uit het huidige bestemmingplan ingevuld worden. In het nieuwe globale bestemmingsplan worden meer functies mogelijk gemaakt. De gebruiksmogelijkheden van het erfgoedpark worden hierdoor ruimer.
Met deze voorstellen beoogt het college aan ondernemers straks in een vroeg stadium inzichtelijk te maken welke ontwikkelingen in het gebied mogelijk zijn.
Door zelf het initiatief te nemen om het bestemmingsplan op te stellen wil het college duidelijkheid scheppen voor het RAUM en initiatiefnemers en een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van het erfgoedpark. Dat is des te meer geboden nu duidelijk is geworden dat het bestuur van de Stichting Cornelis Corneliszoon heeft besloten om niet verder te gaan met zijn plannen op het erfgoedpark en dat de mogelijkheden voor een volledig maatschappelijke invulling van het erfgoedpark beperkt zijn.