Uitgeest gaat in 2017 ambtelijk fuseren met de BUCH.

Uitgeest – De vier BUCH-gemeenten willen per 1 januari 2017 ambtelijk fuseren. De portefeuillehouders regionale samenwerking hebben dat laten weten op een persconferentie.

Het motto van de samenwerking van de vier gezamenlijke gemeenten wordt: ‘samenwerken om onszelf te blijven’. De colleges bespraken voorafgaand aan de persconferentie een onderzoeksrapport over de samenwerking.

Op 19 januari zullen de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een besluit nemen over de voorgenomen ambtelijke fusie. Wordt het een ja, dan wordt er tot de zomer van 2015 gewerkt aan een bedrijfsplan. De implementatie zal dan de rest van 2015 en 2016 bestrijken. Op 1 januari 2017 moet de ambtelijke fusie dan een feit zijn.

In het land zijn er momenteel zo’n tien ambtelijke fusies, dat zullen er naar verwachting de komende jaren steeds meer worden. De ervaringen leren dat een ambtelijke fusie niet zal leiden tot een fusie van gemeenten.

Samenvoegen van de ambtenarij maakt de afzonderlijke gemeenten veel minder kwetsbaar dan ze nu zijn. Ook willen de gemeenten de dienstverlening flink verbeteren, dat kan alleen als de gemeenten gezamenlijk investeren. Dat wordt met gezamenlijke investeringen makkelijker haalbaar. De colleges van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) stellen hun vier gemeenteraden voor om te kiezen voor een volledige ambtelijke fusie, waarbij elke gemeente gewoon zelfstandig blijft met een eigen loket, gemeenteraad, college en een eigen burgemeester.
Drie varianten van samenwerken zijn onderzocht. Daaruit bleek dat een volledige ambtelijke samenvoeging de meeste voordelen oplevert. De colleges spreken tegelijkertijd de ambitie uit om door deze verbinding tot de beste dienstverleners onder de Nederlandse gemeenten te willen behoren. De gemeenteraden nemen op 19 januari 2015 een besluit. Samen kunnen de BUCH-gemeenten een robuuste gesprekpartner (100.000+ inwoners) in de regio en daarbuiten gaan vormen.