Tweede Kamer wil een werk-apk voor volgende carrièrestap

Foto: Aangeleverd

DEN HAAG – Als het aan De Tweede Kamer ligt komt er een algemene periodieke keuring (apk) voor werkenden, een zogenoemde werk-apk.

De Kamer roept het kabinet op zo’n werk-apk mee te nemen bij de uitwerking van haar plannen voor een leven lang leren. Het kabinet wil bereiken dat werkenden productief en gezond kunnen blijven werken tot aan hun pensioen.

Het gaat erom inzicht te krijgen in je waarde op de arbeidsmarkt. Bij zo’n apk kan bijvoorbeeld worden vastgesteld wat er nodig is voor de volgende carrièrestap.

Regeringspartijen VVD en D66 wijzen op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Volgens hen is inzicht in je ‘arbeidsmarktwaarde’ in toenemende mate voor iedereen van belang. Zij wijzen erop dat het kabinet al experimenteert met een ontwikkeladvies voor 45-plussers.